کافیست فقط مطلب مورد نظر خودرا پیدا کرده و آن را ایمیل کنید .
توضیحات بیشتر به ایمیل شما فرستاده می شود.

ردیف

موضوع

صفحه

 

1

اصول حاکم بر اسناد تجاری

20

2

اقتصاد بازار و توزیع در آمد

25

3

اقتصاد کلان

70

4

اشخاص حقیقی و اهلیت

20

5

اوراق اجاره

30

6

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

14

7

بودجه سرمایه ای و نقدی

15

8

تاثیر گزارش ها حسابرسی بر بازده سهام

55

9

تاثیر گزارش ها حسابرسی بر بازده سهام

35

10

چزوء حقوق تجارت

 

11

حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

 

12

حسابداری پیمانکاری

30

13

حسابداری صنعتی

80

14

حسابداری صنعتی بهای تمام شده

20

15

حسابرسی داخلی

20

16

سیاست سرمایه در گردش

20

17

مالیات

70

18

مفهوم حسابرسی

25

19

مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

20

20

مبانی مدیریت مالی

50

21

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

30

22

حسابرسی وجوه نقد و بانک

20

23

حسابداری محتوای محیطی

20

24

تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

10

25

تئوری حسابداری اجتماعی

30

لیست حسابداری و اقتصاد
 

 

ردیف

موضوع

صفحه

 

26

آشنایی با حسابداری

25

27

ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار

25

28

حقوق و دستمزد

30

29

معرفی شرکت تجاری

10

30

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری و بنگاه اقتصادی

 

31

 DRG با ترجمه

 

32

استانداردهای حسابداری

 

33

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی کشور

30

34

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

15

35

آیین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادا ر

10

36

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی بورس اوراق بهادار

10

37

کنترل داخلی

10

38

برنامه رسیدگی به حسابها

20

39

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای  اوراق قرضه

15

40

اصول حاکم بر اسناد تجاری  

20

41

اقتصاد بازار و توزیع در آمد

25

42

اقتصاد کلان

70

43

اشخاص حقیقی و اهلیت

20

44

اوراق اجاره

30

45

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

25

46

بودجه سرمایه ای و نقدی

15

47

تاثیر گزارشها بر بازده سهام

55

48

تاثیر گزارشها بر بازده سهام

35

49

جزوء حقوق تجارت

 

50

 

حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

 

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

51

حسابداری پیمانکاری

30

52

حسابداری صنعتی

80

53

حسابداری صنعتی بهای تمام شده

20

54

حسابرسی داخلی

20

55

سیاست سرمایه در گردش

20

56

مالیات

70

57

مفهوم حسابرسی

25

58

مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

20

59

مبانی مدیریت مالی

50

60

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

30

61

حسابرسی وجوه نقد و بانک

20

62

حسابداری محتوای محیطی

20

63

تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

10

64

تئوری حسابداری اجتماعی

30

65

آشنایی با حسابداری

25

66

ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار

25

67

حقوق و دستمزد

30

68

اهمیت بودجه برای دولت

20

69

معرفی شرکت تجاری

10

70

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری و بنگاه اقتصادی

 

71

DRG با ترجمه

 

72

استانداردهای حسابداری

 

73

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی کشور

30

74

آئین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

15

75

 

آئین نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزار متعهد خرید در بورس اوراق بهادار

10


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

76

آئین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبد گردانی بورس اوراق بهادار قرضه

15

77

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوترها

 

78

پروژه مالی 1

 

79

سیستم جامع مدیریت کالا و استانداردهای اجرایی شرکت برق شهرستان مشهد

 

80

صورت جریانات نقدی 1

 

81

صورت جریانات نقدی 2

 

82

مساله 5 مرحله ای 1

 

83

حسابداری شرکتها ( تضامنی – سهامی – تعاونی )

260

84

حسابداری صنعتی – هزینه های سفارش کار

20

85

طراحی بودجه جامع در نرم افزار Excel ( حسابداری صنعتی 3 )

 

86

حسابداری دولتی ( ترجمه شده )

30

87

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی (GASB)

 

88

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی (GASB)

 

89

پروژه بودجه جامع 2

 

90

پروژه بودجه عملیاتی (Excel)

 

91

پروژه حقوق و دستمزد (Excel)

 

92

پروژه بودجه (Excel)

 

93

پروژه بودجه1  (Excel)

 

94

پروژه بودجه2  (Excel)

 

95

پروژه بودجه3  (Excel)

 

96

پروژه بودجه4  (Excel)

 

97

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه های بر مبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

10

98

محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

20

99

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی ( آیین رفتار حرفه ای ) ( کتاب کامل )

 

100

 

پروژه هزینه یابی مرحله ای

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

101

حسابداری پیمانکاری

20

102

نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه کشور

15

103

بورس اوراق بهادار

15

104

آثار ضایعات محصولات کشاورزی به جنبه های مختلف اقتصادی

 

105

کشف دنیاهای جدید ( ترجمه 35 صفحه ای )

 

106

تعریف مسئولیت اجتماعی

5

107

پروژه بودجه جامع 3 (Excel )

 

108

بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

30

109

ناکار آمدی نظام مالیاتی ایران – علل و زمینه ها

15

110

مالیات کامل شده 1

50

111

مالیات بر در آمد 2

12

112

مالیات بر در آمد املاک

26

113

نقدی بر معیارها حسابداری

40

114

ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

15

115

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

 

116

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد ( مقاله ای کامل )

 

117

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت ( مقاله ای کامل )

 

118

حسابداری مسئولیت های اجتماعی

20

119

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه ( مقاله ای کامل )

 

120

ارز و یکسان سازی نرخ آن

8

121

قانون مالیاتهای مستقیم

100

122

فرق قیمتهای جهانی با قیمت ها در جهان

8

123

صنعت بورس

8

124

شکنندگی مالی

20

125

 

سهام

25


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

126

اشکال گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها

35

127

فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

 

128

کالا و تولید کالایی

20

129

نرخ بهره در ایران و جهان ( مقاله ای کامل )

20

130

سیاست پولی بانک مرکزی

 

131

اقتصاد آموزش

30

132

پروژه درس اقتصاد مهندسی

 

133

گزارش هیئت مدیره در مجمع عمومی سالانه ( بورس )

 

134

بانک تجارت

20

135

بازار سرمایه ، نیروی محرکه توسعه اقتصادی

13

136

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

10

137

بورس ( کامل )

 

138

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

75

139

بررسی اظهار نامه مالیاتی در ایران

20

140

پدیده سهام شنا ور آزاد و تعیین حجم مبنا

 

141

مالیات 2

50

142

تورم

15

143

فقر و اقتصاد

20

144

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

50

145

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

 

146

مقابله  با فرار مالیاتی

30

147

کوئیست

10

148

بودجه

30

149

بودجه 84 و ابهامات آن

 

150

 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

15


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

151

پیامدهای حذف رایانه از کالاهای اساسی در ایران

25

152

آئین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 

153

طرح کاداستر

12

154

انباشت سرمایه

25

155

گزارش های طرح های توجیهی

10

156

تورم 2

15

157

تورم و سرمایه گزاران

12

158

تاثیر بازار آزاد در اشتغال

12

159

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

 

160

بورس اوراق بهادار 2

25

161

بررسی کارایی بازار سرمایه

70

162

بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

15

163

بازار یابی در بازرگانی پیشرفته

25

164

اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران

30

165

بازار یابی در ایران

40

166

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد یک شرکت بسته بندی باز

50

167

گزارش کار ورزی شهرک صنعتی خیام نیشابور

40

168

حسابداری مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

15

169

حسابداری پیمانکاری ( پروژه کاردانی )

110

170

حسابداری

85

171

بررسی موانع استقراز سیستم آمارهای دولت (GFS )

55

172

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی

25

173

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

10

174

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

5

175

 

کسب و کارو اقتصاد ( لینوکس و متن باز )

200

 

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

176

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی     

10

177

نقش هاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي

36

178

نظام ترفيعات و ارزشيابي عملكرد كاركنان

16

179

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران   

5

180

موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

24

181

مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

5

182

معيارهاى بودجه بندی سرمایه ای

22

183

مشکلات فراروی سیستم بانکی 

18

184

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

15

185

مروري بر وضعيت بيوتكنولوژي در جهان

25

186

مديريت خريد و انبارداري

14

187

مجتمع فولاد خراسان درس اقتصاد عمومی

40

188

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

23

189

مالیات بر درآمد املاک

20

190

کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری    

10

191

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 

20

192

علل افزایش مطالبات معوق و دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات

20

193

عرضه برتقاضا

16

194

طرح بنگاه ها ی کوچک و متوسط

6

195

طبقه بندی و کد گذاری در انبار

 

196

شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

18

197

شاخص میانه

5

198

سیستم های خرید

12

199

سازمان تجارت جهانی

22

200

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

19

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

201

ریسک وبازده

25

202

روشهای ثبت هزینه دستمزد

12

203

روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران

15

204

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

13

205

حسابرسی عملكرد و عملیاتی   

17

206

حسابداری مسووليتهای اجتماعی

16

207

حسابداری ضایعات

162

208

حسابداري  ( مقاله کامل )   

15

209

چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 

17

210

جذب سرمايه خارجي در ايران

10

211

تعريف مسئوليت اجتماعي

3

212

تئوری حسابداری اجتماعی

11

213

پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و مديريت استراتژيك بازاريابي

33

214

پیامدها ی اصل 44 در مورد بانکها

9

215

پول

8

216

بورس اوراق بهادار تهران 

25

217

برنامه ریزی منابع سازمانERP -

25

218

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

18

219

بررسی لایحه توسعه چهارم در مورد بانکها 

13

220

بانکداری خرد 

6

221

بانکداری بدن ربا

20

222

بانکداری الکترونیک

8

223

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ( گزارش کارآموزی )

 

224

الزامات خصوصی سازی و چالش ها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر  

60

225

اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

30

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

226

استفاده از فناوری اطلاعات درحسا بداری 

8

227

ارزيابي عملكرد كاركنان

16

228

ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار    

13

229

ارزیابی ریسك سرمایه

13

230

ارزشيابي عملكرد افراد

19

231

ارز و کاربرد آن در بازار پول 

10

232

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

23

233

ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

10

234

ERP سیستم های کنترل موجودی 

10

235

حسابداری صنعتی

73

236

تهيه گزارش از روند سرمايه گزاري به يكي از كشورهاي اسيايي و نتایج آن

14

237

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی 

7

238

ماليات بر درآمد مشاغل

15

239

موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

30

240

نفش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور  

14 

241

نظام اقتصاد

16

242

مفاهیم حسابداری صنعتی  

25 

243

مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها   (مديريت طرح‌هاي توسعه)  

20

244

مباحثی در اقتصاد آموزش و پرورش

23

245

كنترل هاي داخلي حسابداري 

11

246

صورت مالی شهرداری تهران

21

247

شيوه تفکر و برداشت اقتصادى 

5

248

سياست هاي پولي هنوز انبساطي است

11

249

حل مسائل حسابداری صنعتی 

65

250

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی    

12

 

 

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

251

حساب وجوه درآمد اختصاصی   

12

252

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

5

253

جذب سرمايه خارجي در ايران

12

254

تورم  

10

255

برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي 

30

256

بررسي بازار فولاد  در جهان و  ايران

46

257

اجاره اهرمی

6

258

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران  

20

259

فولاد خراسان

78

260

اسناد حسابداری مربوط به درس شرکتهای 2 -150 سند

150

261

بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد  

80

262

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی

 

263

پروژه اسناد حسابداری  مربوط به شرکتهای 2   کامل  280 سند

280

264

پروژه حسابداری صنعتی 5 مرحله ای

 

265

پروژه صنعتی 2

 

266

پروژه مالی کامل

 

267

تجارت الکترونیک و تجارت سنتی

14

268

حسابداری پیمان های بلند مدت

30

269

حسابداری پیمان های بلند مدت ( مسائل حاری )  

30

300

سرمایه گذاری و  اقتصاد 

80

301

سود هر سهم چالشهای محاسبه و فرصتهای بهبود(eps )   

15

302

صورت مساله با حل در اکسل مربوطه به اصول حسابداری 3

 

303

گزارش مالی شركت آباداني‌ و مسكن الهيّه خراسان  

40

304

مجموعه استاندارهای حسابداری کامل

 

305

مستندات سیستم انبارداری کفش مشکین مشهد 

60

 

 

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

306

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش  + پاورپوینت

80

307

)  نقش شرکتهای کوچک و متوسط درصادرات ایران 

6

308

آزمون تجربي رابطه تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران  

19

309

آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  

14

310

آزمون رابطه بلندمدت بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم  

24

311

آزمون رابطه ميان رشد اقتصادي و ساختار مالي ايران  

14

312

اثر تغييرات نرخ ارز بر بخش تجاري كشور  

19

314

اثرات بلند مدت و كوتاه مدت آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي ايران   

26

315

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2

43

316

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3

24

317

استراتژیهای بازاریابی

20

318

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام  

30

319

امور مالي   

16

320

انبار داری  

23

321

انبارداری  

25

322

اهميت محيط با ثبات اقتصاد كلان  

28

323

بازار سرمایه  

15

324

برآورد بهره وري و كارايي در اقتصاد ايران و رابطه آن با مخارج دولت   

19

325

بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران

28

326

بررسي اثرات رشد بين بخشي در اقتصاد ايران  

22

327

بررسي بازار فولاد  در جهان و  ايران

46

328

بررسي ثبات تابع تقاضاي پول در ايران كاربرد روش جوهانسون - جوسيليوس 

35

329

بررسی موانع و عوامل اصلی پیشروي توسعه بانکداري الکترونیک در ایران  

14

330

بررسي و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادي  در دهستان کبودگنبد

163

331

برنامه و بودجه عملياتي

29

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

332

بودجه

43

333

بورس  

25

334

بورس کامل

21

335

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی 

45 

336

تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 

125

337

تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها 

10

338

تحلیل و مدیریت ریسک  

25

339

ترازنامه هنرستان عميد

5

341

تسمه نقاله – راهنمای انبار کردن و حمل و نقل

11

342

تعريف سيستم حقوق و دستمزد

28

343

جهانی شدن اقتصاد - علل و آثار آن 

25

344

چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 

15

345

چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها

7

346

حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها   

37

347

حسابداری صنعتی  

70

348

حسابداری مدیریتی  

13

349

حسابداري-تاييديه سربرگ شركت

28

350

حسابدرای برق

10

351

حق العمل کاری 

15

352

حقوق و دستمزد 

30

353

خصوصي سازي و تاثير آن در  رشد اقتصادي

27

354

روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران   

15

355

ریسک و مدیریت ریسک  

35

356

سرمایه گذاری کامل   

80

357

سودو زیان شرکت ها 

60

 

 

 

 


 

ردیف

موضوع

صفحه

 

358

سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم 

7

359

سیستم های نوین انبار داری   

28

360

شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران 

7

361

شناخت راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران

36

362

صادرات غير نفتي در بودجه سال 85

30

363

فروش در اقتصاد 

20

364

کارآموزی حسابداری در شرکت هومهر 

60

365

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی  

10

366

کارورزی حسابرسی 

27

367

ليست حساب هاي ايران بتون ساز 

70 

368

ماليات بر درآمد مشاغل 

17

369

مالیات بردرآمد املاک

26

370

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 

80

371

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

20

372

نقش دولت در اقتصاد 

23

373

نقش دولت در توسعه اقتصادی  

15

374

واردات و صادرات

19

375

 

 

376

 

 

377

 

 

378

 

 

379

 

 

380

 

 

381

 

 

382

 

 

 

نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

جامعه‌ي اطلاعاتي، جامعه‌ي پساصنعتي، جامعه‌ي دانش محور، جامعه‌ي فكري، جامعه‌ي كامپيوتري: همه‌ي اين اصطلاحات برچسب‌هايي هستند براي درك دگرگوني ژرف جوامع صنعتي در بخش پاياني قرن بيستم. صرف نظر از برچسبي كه به كار مي‌رود، تأكيد اصلي همواره بر اين نكته است كه جوامع صنعتي دارند به شكل تازه‌اي تكامل مي‌يابند كه در آنها تكنولوژي نقش محوري دارد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

سمند NX7 و HD در راه است چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ 21:37
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: برای امسال دو خودروی جدید سمند NX7 و سمند HD در دست طراحی است.

جواد نجم‌الدین صبح امروز در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو و صنایع وابسته و در بازدید خبرنگاران از غرفه ایران خودرو در این نمایشگاه از طراحی محصول جدید ایران خودرو خبر داد و اظهار داشت: تولید دو خودروی سمند NX7 و HD تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران در مورد تاثیر اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها برقیمت خودرو گفت: قیمت خودرو با اجرای این طرح افزایش نمی‌یابد و در حال حاضر هم سمند با موتور ملی و سمند با موتور نیوپایپ 35 هزار تا 500 تومان ارزان تر از قبل عرضه می‌شود.

وی افزود: دست اندركاران صنعت خودرو تمام تلاش خود را می‌كنند تا بعد از اجرای طرح هدفمند‌كردن یارانه‌ها آثار منفی روی قیمت‌ها ایجاد نشود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: برای امسال دو خودروی جدید سمند NX7 و سمند HD در دست طراحی است.

جواد نجم‌الدین صبح امروز در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو و صنایع وابسته و در بازدید خبرنگاران از غرفه ایران خودرو در این نمایشگاه از طراحی محصول جدید ایران خودرو خبر داد و اظهار داشت: تولید دو خودروی سمند NX7 و HD تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران در مورد تاثیر اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها برقیمت خودرو گفت: قیمت خودرو با اجرای این طرح افزایش نمی‌یابد و در حال حاضر هم سمند با موتور ملی و سمند با موتور نیوپایپ 35 هزار تا 500 تومان ارزان تر از قبل عرضه می‌شود.

وی افزود: دست اندركاران صنعت خودرو تمام تلاش خود را می‌كنند تا بعد از اجرای طرح هدفمند‌كردن یارانه‌ها آثار منفی روی قیمت‌ها ایجاد نشود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: برای امسال دو خودروی جدید سمند NX7 و سمند HD در دست طراحی است.

جواد نجم‌الدین صبح امروز در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو و صنایع وابسته و در بازدید خبرنگاران از غرفه ایران خودرو در این نمایشگاه از طراحی محصول جدید ایران خودرو خبر داد و اظهار داشت: تولید دو خودروی سمند NX7 و HD تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران در مورد تاثیر اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها برقیمت خودرو گفت: قیمت خودرو با اجرای این طرح افزایش نمی‌یابد و در حال حاضر هم سمند با موتور ملی و سمند با موتور نیوپایپ 35 هزار تا 500 تومان ارزان تر از قبل عرضه می‌شود.

وی افزود: دست اندركاران صنعت خودرو تمام تلاش خود را می‌كنند تا بعد از اجرای طرح هدفمند‌كردن یارانه‌ها آثار منفی روی قیمت‌ها ایجاد نشود.

نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری

دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد ازIRAN DOC (پژوهشگاه ایران داک. IRANDOC پایان نامه. پایان نامه ایران داک. ایران داک پایان نامه ها. سایت ایران داک. پایان نامه های رایگان کارشناسی ارشد(DOC). دانلود رایگان پایان دانلود پروژه و پایان نامه کلیه رشته هابزرگترین مرکز علمی وتحقیقاتی کشور دانلود پروژه , پایان نامه و تحقیق کلیه رشته ها . دانلود کتابهای مرجع عمران · دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی منابع کارشناسی ارشد. دانلود. پروژه های خود را آپلود کنید تا دیگران هم استفاده کنند دانلود پایان نامه و مقالات رایگان دانش جویی و دانش آموزیدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT. همه چیز درباره یک مشاوره خوب - مشاوره رایگان پایان نامه - وابسته به موسسه آموزشی منابع رایگان کارشناسی ارشد - ISTGAH.COM - دانلودمنابع رایگان کارشناسی ارشد. بنا به تماس های مکرر و درخواست های مکرر شما .. لینک دانلود لیستهای پایان نامه ها: هزینه پایان نامه ها و نحوه سفارش: پس از اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز دکترا، گزارش پروژه پایانی، دانلود نمونه پایان نامه، مهندسی، فنی، نرم افزار لایتنر، فلش کارت. دانلود رایگان کتاب های کمک درسی و تست عربی دبیرستان دانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT . دانلود رایگان اخبار،سرفصل ها ی کنکور تمام مقاطع در سایت سنجش رهنما :: سایت نیازمندیهای ایران - دانلود رایگان منابع کارشناسی ارشددانلود رایگان منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ا در: کتابهای آموزشی, فروش و دانلود پایان نامه و تز دکترای لاتین · مشاهده این آگهی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتیعبارت جستجو شده : دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دانلود رایگان پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته . , دانلود رایگان نرم افزار اکسل , قسمت چهل ویکم جومونگ , کنکور 87 1 - دانلود رایگان ورژن جدید نرم افزار کسب درآمد :: نرم افزار :: کامپیـوتر :: 1 - پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :: پروژه های دانشگاهی :: کامپیـوتر -


 

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری

دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد ازIRAN DOC (پژوهشگاه ایران داک. IRANDOC پایان نامه. پایان نامه ایران داک. ایران داک پایان نامه ها. سایت ایران داک. پایان نامه های رایگان کارشناسی ارشد(DOC). دانلود رایگان پایان دانلود پروژه و پایان نامه کلیه رشته هابزرگترین مرکز علمی وتحقیقاتی کشور دانلود پروژه , پایان نامه و تحقیق کلیه رشته ها . دانلود کتابهای مرجع عمران · دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی منابع کارشناسی ارشد. دانلود. پروژه های خود را آپلود کنید تا دیگران هم استفاده کنند دانلود پایان نامه و مقالات رایگان دانش جویی و دانش آموزیدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT. همه چیز درباره یک مشاوره خوب - مشاوره رایگان پایان نامه - وابسته به موسسه آموزشی منابع رایگان کارشناسی ارشد - ISTGAH.COM - دانلودمنابع رایگان کارشناسی ارشد. بنا به تماس های مکرر و درخواست های مکرر شما .. لینک دانلود لیستهای پایان نامه ها: هزینه پایان نامه ها و نحوه سفارش: پس از اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز دکترا، گزارش پروژه پایانی، دانلود نمونه پایان نامه، مهندسی، فنی، نرم افزار لایتنر، فلش کارت. دانلود رایگان کتاب های کمک درسی و تست عربی دبیرستان دانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT . دانلود رایگان اخبار،سرفصل ها ی کنکور تمام مقاطع در سایت سنجش رهنما :: سایت نیازمندیهای ایران - دانلود رایگان منابع کارشناسی ارشددانلود رایگان منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ا در: کتابهای آموزشی, فروش و دانلود پایان نامه و تز دکترای لاتین · مشاهده این آگهی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتیعبارت جستجو شده : دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دانلود رایگان پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته . , دانلود رایگان نرم افزار اکسل , قسمت چهل ویکم جومونگ , کنکور 87 1 - دانلود رایگان ورژن جدید نرم افزار کسب درآمد :: نرم افزار :: کامپیـوتر :: 1 - پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :: پروژه های دانشگاهی :: کامپیـوتر -


 

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری

دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد ازIRAN DOC (پژوهشگاه ایران داک. IRANDOC پایان نامه. پایان نامه ایران داک. ایران داک پایان نامه ها. سایت ایران داک. پایان نامه های رایگان کارشناسی ارشد(DOC). دانلود رایگان پایان دانلود پروژه و پایان نامه کلیه رشته هابزرگترین مرکز علمی وتحقیقاتی کشور دانلود پروژه , پایان نامه و تحقیق کلیه رشته ها . دانلود کتابهای مرجع عمران · دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی منابع کارشناسی ارشد. دانلود. پروژه های خود را آپلود کنید تا دیگران هم استفاده کنند دانلود پایان نامه و مقالات رایگان دانش جویی و دانش آموزیدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT. همه چیز درباره یک مشاوره خوب - مشاوره رایگان پایان نامه - وابسته به موسسه آموزشی منابع رایگان کارشناسی ارشد - ISTGAH.COM - دانلودمنابع رایگان کارشناسی ارشد. بنا به تماس های مکرر و درخواست های مکرر شما .. لینک دانلود لیستهای پایان نامه ها: هزینه پایان نامه ها و نحوه سفارش: پس از اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز دکترا، گزارش پروژه پایانی، دانلود نمونه پایان نامه، مهندسی، فنی، نرم افزار لایتنر، فلش کارت. دانلود رایگان کتاب های کمک درسی و تست عربی دبیرستان دانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT . دانلود رایگان اخبار،سرفصل ها ی کنکور تمام مقاطع در سایت سنجش رهنما :: سایت نیازمندیهای ایران - دانلود رایگان منابع کارشناسی ارشددانلود رایگان منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ا در: کتابهای آموزشی, فروش و دانلود پایان نامه و تز دکترای لاتین · مشاهده این آگهی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتیعبارت جستجو شده : دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دانلود رایگان پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته . , دانلود رایگان نرم افزار اکسل , قسمت چهل ویکم جومونگ , کنکور 87 1 - دانلود رایگان ورژن جدید نرم افزار کسب درآمد :: نرم افزار :: کامپیـوتر :: 1 - پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :: پروژه های دانشگاهی :: کامپیـوتر -


 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد در هفته اول بهمن ماه خبر داد.

عبدالله سجادي جاغرق، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در هفته اول بهمن، افزود: اين آزمون در روزهاي 22 تا 24 ارديبهشت ماه سال 90 به صورت همزمان در سراسر كشور برگزار مي‌شود.

وي با اشـــاره به تـــمديد مهلت ثبت‌نام آزمون دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد تا روز شنبه، گفت: داوطلبان مي‌توانند تا روز شنبه 25 دي‌ماه براي ثبت‌نام در اين آزمون به سايت مركز آزمون به نشاني www.azmoon.org مراجعه كنند.

سجادي از آغاز ثبت‌نام آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در روزهاي 15 يا 16 بهمن ماه خبر داد و افزود: آزمون سراسري رشته‌هاي غيرپزشكي دانشگاه آزاد در روزهاي 16 و 17 تير ماه برگزار مي‌شود.

 

نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

بانکداری نوین جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 21:40

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

آينده مديريت منابع انساني جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 21:38

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

هر مطلبی رو که می خواید پیدا کنید واسم اون رو ایمیل کنید کل مطلب به ایمیل شما فرستاده می شه

Mohsen_b65@yahoo.com


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

انبار داری سایپا جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 21:0

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

پروژه مالی شركت پيمانكاري جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 20:56

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

پروژه مالی شركت توليد آب معدني جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 20:54

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

تمام خدمات دانشجویی (اعم از تهیه تحقیق -مقاله -پروژه های دانشجویی و......)درکمترین زمان ممکن تهیه وبه آدرس ایمیل شما فرستاده می شود .فقط کافیست که اسم مطلب مورد نظر خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستید.

Mohsen_b65@yahoo.com

نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

مستندات سیستم انبارداری جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 15:54

مقدمه

 

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

نقش سرمايه در رشد و توسعه جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 15:46

مقدمه :

    يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.

در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم (EPS)[i][i] وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS)[ii][ii] را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |

مراحل حسابداري پيمانكاري جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 15:41

پيشگفتار :

تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان  ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن  | لینک ثابت |